traukinė

traukinė
tráukinė sf. (1).
◊ patì tráukinė sakoma apie didelį ko kiekį, aibę: Seniau patì tráukinė buvo virvių Trs. tráukinė tavę̃s (jõ) nemãto tiek to (sakoma numojant į ką ranka): Tráukinė tavę̃ nemãto! Ėr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • traukinėti — traukinėti, ėja, ėjo K, Rtr, Š, RŽ, NdŽ, traukinėti, ėja, ėjo K, Rtr; R201, MŽ268, Sut, N iter. dem. traukti: 1. M Ta stovėjo priešais jį ir traukinėjo rankomis prijuostę rš. | refl.: Eina diedokas i daboja: in kryžakelės du vabaliukeliai vis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traukinėlis — traukinė̃lis sm. (2) siauraisiais bėgiais važiuojantis traukinys, siaurukas: Traukinė̃lis pajudėjo, o aš stoviu pasilenkusi Smln. Traukinė̃lis ateina, šunės draskos Svn. ║ NdŽ siaurasis geležinkelis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traukinėjimas — dkt. Iš už sienos gir̃disi krėslų traukinėjimas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • traukinėti — vksm. Traukinėti siūlus …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • traukinėjimas — sm. (1) K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ 1. M → traukinėti 1. 2. → traukinėti 2. ║ Nepaprastai vargino jį atsargus traukinėjimas kojų iš dumblo rš. 3. → traukinėti 4: Girdisi iš už sienos krėslų traukinėjimas Vaižg. 4. kėlinėjimasis: Po daug šen …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traukinėtojas — ( is K), a smob. (1) KŽ kas traukinėja …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grūstinė — sf. (1) grūstis, spūstis: Ryt būs grūstinės traukinė[je] Yl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • slaptomis — slaptomìs adv. K, Rtr, DŽ; Lex47, Q250, SD117, H183, R197, MŽ, Sut, N, slaptõm DŽ, Dglš, Srj, slaptõms DūnŽ; Rtr, slaptum̃s niekam nežinant ir nepastebint, paslapčiomis: Štai ko susilaukiau: bėgu slaptom iš tėvo namų J.Bil. Rudikis kartą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”